www.chrominscy.pl

 
Na tej stronie będziemy umieszczać informacje związane ze Stowarzyszeniem, jego działaniem i rozwojem.

Stowarzyszenie Rodu Chromińskich powstało na I Zjeździe Rodu Chromińskich, dnia 1 maja 2005 r. Wiecej na ten temat w "O nas".

W czasie Zjazdu przyjęty został przez członków-założycieli Statut Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w sądzie w Warszawie dnia 13 marca 2006 r. i od tego momentu zaczęliśmy przyjmowanie nowych członków.


Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd

Zgodnie z Uchwałą IV Zjazdu Stowarzyszenia Rodu Chromińskich, składka członkowska wynosi 100 zł. za rok.


Nr konta bankowego Stowarzyszenia Rodu Chromińskich:
CreditAgrikole Nr 81 1940 1076 3034 4583 0000 0000

Tytuły wpłat:
1. Składka członkowska (podać imię i nazwisko oraz imię ojca)
2. Wpisowe (podać imię i nazwisko oraz imię ojca)
3. Darowizna

  • KRS: 0000255145
  • REGON: 140612134
  • NIP: 521-339-97-38

Powrót do strony głównej